Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Informatie op deze site wordt zeer regelmatig aangevuld en/of aangepast en is enkel bedoeld voor educatieve- en amusementsdoeleinden. De informatie is nooit financieel- of beleggingsadvies. U bent zelf verantwoordelijk om al dan niet te handelen op basis van informatie op deze site. Beursbelegger adviseert u altijd eerst eigen onderzoek te doen en/of een (financieel)adviseur te raadplegen voordat u besluit ergens in te beleggen! Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel) van uw inzet verliezen.

Beursbelegger kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die is verstrekt of geplaatst op deze site. Beursbelegger aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op publicatie van informatie op deze site. Aan de inhoud kan geen enkel recht worden ontleend.

Alle inhoud op deze site of binnen deze site zoals pagina’s, teksten, grafische elementen, logo’s, zijn eigendom van Beursbelegger en beschermd onder Nederlandse copyrightwetgeving. De verzameling, dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur, van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beursbelegger.

Pin It on Pinterest