Privacybeleid

Beursbelegger (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’) respecteert privacy. Tijdens het gebruik van onze website worden gegevens verzameld. Beursbelegger is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens zoals weergegeven in ons privacybeleid. Als het gaat om persoonsgegevens, dan zijn dit alle gegevens die direct of indirect kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon.

Contactgegevens

BEURSBELEGGER
Website: https://beursbelegger.nl
Contact

Gegevensverwerking

Beursbelegger verwerkt je gegevens doordat je gebruik maakt van onze website, onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over het surfgedrag
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt bijvoorbeeld door het aanmaken van een account op onze website, een reactie te plaatsen of in correspondentie.

De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om goederen en diensten af te leveren
 • Een betaling af te handelen
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid bieden om een account aan te maken
 • Contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je persoonsgegevens worden tevens verwerkt indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Gegevensanalyse

Wij analyseren het gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van onze producten en diensten beter af te stemmen op je voorkeuren. Je surfgedrag analyseren we om onze producten en diensten af te stemmen op je behoefte.

Bezoekers onder de 16 jaar

Beursbelegger verwerkt geen persoonsgegevens en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij deze bezoekers toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen de leeftijd echter niet controleren en raden daarom ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op doormiddel van bovenstaand e-mailadres.

Bewaartermijn

Beursbelegger bewaart gegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is om deze gegevens te bewaren.

Accountgegevens worden bewaard zo lang het gebruikersaccount actief is of voor zover dit nodig is om diensten te verlenen. Indien je niet meer gebruik wenst te maken van onze producten of diensten en daarmee ook gegevens wilt laten verwijderen, kun je hiervoor een schriftelijk verzoek indienen middels het contactformulier.

Gegevensdeling met derden

Beursbelegger verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen daarnaast – al dan niet verplicht – gegevens delen aan:

 • Wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd en ons vragen de informatie openbaar te maken
 • Derden die informatie willen sturen over hun producten en diensten, maar alleen indien je ons hiervoor toestemming hebt gegeven
 • Externe leveranciers van diensten, zoals data-verwerkingsleveranciers of web-analytics tools, zoals Google Analytics
 • Om de rechten en eigendommen van ons te beschermen en te verdedigen (waaronder het toezien op de naleving van onze voorwaarden)

Gegevensverwerking door derden

Op onze website tref je ingesloten inhoud en partner (affiliate) links aan. Beursbelegger is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met je informatie en gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacybeleid van de website(s) die je bezoekt.

Cookies

Beursbelegger gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren door inzage te krijgen in het bezoek, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van onze bezoekers.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. In dat geval vragen wij je onze website ook niet langer te gebruiken en/of te bezoeken.

Rechten

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens. Je hebt daarnaast het recht op gegevensoverdraagbaarheid en kunt bij ons een verzoek indienen om de gegevens die wij beschikken in een computerbestand of een ander of een gekozen organisatie te sturen.

Je kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je gegevens, een schriftelijk verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je gegevens sturen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart of onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo spoedig mogelijk op het verzoek reageren en willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging en bescherming

Beursbelegger neemt de bescherming van je gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij kunnen echter nooit garanderen dat gegevens bij een hackpoging niet ongewenst openbaar worden gemaakt en kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen hiervan. Wij adviseren je gebruik te maken van een lang en sterk wachtwoord, enkel voor het bezoek en gebruik van onze website. Als je het idee heeft dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaand contactformulier.

Pin It on Pinterest