CATEGORIE

Duurzaam beleggen in ESG aandelen

Misschien heb je er al eens over gehoord: beleggen in ESG aandelen. Duurzaam beleggen wordt vaak samen met ESG beleggen genoemd. Klinkt ingewikkeld, maar als je weet waar ESG voor staat is het vrij eenvoudig.

Wat is beleggen in ESG aandelen?

In de jaren 90 werd de term Triple Bottom Line, ook bekend als People, Planet and Profits (PPP) geïntroduceerd. Het betekende dat bedrijven zich niet alleen moesten richten op de winsten (profits) maar ook op de mens en de wereld (people and planet). Een duurzaam concept dat uiteindelijk evolueerde in ESG.

ESG staat voor Environmental, Social & Governance. In het Nederlands staat de afkorting voor Milieu, Sociaal beleid en Bestuur. De afgelopen jaren heeft het beleggen in ESG steeds meer belangstelling gekregen. Andere benamingen voor ESG-beleggen zijn duurzaam beleggen of verantwoord beleggen.

Afvallozing, uitbuiting, kinderarbeid, fraude en een bonuscultuur. Allemaal voorbeelden van hoe het niet moet. Iedere belegger belegd zijn geld liever in een bedrijf die goed is voor mens, dier en milieu. In de praktijk betekend dit dat je met het beleggen in ESG aandelen de goede bedrijven van de slechte bedrijven kunt onderscheiden en selecteert.

Wat zijn de ESG criteria?

Bij het beleggen in ESG aandelen selecteer je op criteria die verder gaan dan alleen de financiën van het bedrijf. Je gaat dieper in op de drie criteria van ESG, namelijk milieu, sociaal beleid en bestuur. Je vind het namelijk belangrijk dat het bedrijf meer doet dan alleen ten koste van alles geld verdienen. Al deze factoren weeg je mee in de selectie en uiteindelijke keuze om in een bedrijf te gaan beleggen.

Milieu

Je kijkt bijvoorbeeld naar de manier waarop het bedrijf omgaat met energie en de uitstoot van Co². Is het bedrijf actief bezit met het terugdringen van de Co² uitstoot of wordt deze uitstoot op een andere manier gecompenseerd? Zet het bedrijf zich actief in om klimaatverandering tegen te gaan. En hoe gaat het bedrijf om met afval, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de milieurisico’s?

Sociaal beleid

Op het gebied van sociaal beleid kijk je of het bedrijf ook buiten de organisatie de kernwaarden hanteert. Verplicht het bedrijf de leveranciers op dezelfde manier te werken? Hoe gaat het bedrijf om met het personeel, de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Welke maateregelen treft het bedrijf structureel om de gezondheid en veiligheid van haar werknemers te beschermen. Hoe gaat het bedrijf om met direct omwonenden en de omgeving waarin zij opereert?

Bestuur

Ook het bestuur van het bedrijf neem je onder de loep. Is het bestuur transparant of is er een bonuscultuur. Is er voldoende diversiteit in de verhouding mannen en vrouwen, jong en oud. Geeft het bestuur om de mening van haar aandeelhouders en heeft het bestuur een langdurige visie.

ESG aandelen selecteren

Als je bedrijven niet alleen selecteert op basis van de financiën, maar ook op de ESG criteria, kun je als belegger bijdragen aan een duurzame wereld door alleen te beleggen in ESG aandelen die op basis van ESG criteria positief bezig zijn. Uit onderzoek is tevens gebleken dat bedrijven die duurzaamheid serieus nemen een beter toekomstperspectief hebben. Je stimuleert bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit is beter voor mens, dier en milieu is de gedachte.

MSCI ESG Rating

Sommige beleggingsproducten beschikken over een MSCI ESG Rating. Doormiddel van deze score kun je in een oogopslag zien hoe goed het product presteert op het gebied van ESG. De rating is ontworpen om de veerkracht van een bedrijf te meten tegen langdurige ESG risico’s. Ze variëren van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC). MSCI toetst niet alleen aandelen, maar ook obligaties, beleggingsfondsen, ETF’s en zelfs landen.

Reacties

GERELATEERDE ARTIKELEN

Pin It on Pinterest