Fundamentele analyse

Bij fundamentele analyse worden cijfers van het bedrijf gebruikt als basis om de onderliggende waarde van een aandeel te berekenen. De beurswaarde van het bedrijf is veelal meer waard dan het eigen vermogen. Beleggers vinden de toekomstige waarde van het bedrijf belangrijker dan het huidige bezit. Dit is zeker van toepassing bij opkomende sectoren.

Cijfers worden regelmatig in verschillende rapporten gepubliceerd, bijvoorbeeld het jaar- of kwartaalverslag. Enkele ratio’s die je bij fundamentele analyse kunt berekenen om te kijken of een aandeel aantrekkelijk is zijn de EPS, P/E, PEG en P/B ratio’s. In de onderstaande voorbeelden vergelijken we Ahold en Unilever met elkaar.

fundamentele-analyse-tip

Ratio’s worden in fundamentele analyse altijd gebruikt als indicatie. Vergelijk de ratio’s altijd met bedrijven in dezelfde sector, pas dan krijg je een goed overzicht van de verschillen.

fundamentele-analyse-letop

Voor de veelvoorkomende financiële kengetallen op deze pagina worden de Engelse benaming gebruikt.

Ratio’s bij fundamentele analyse

EPS  Earnings per Share

De Earnings per Share (EPS) wordt berekend door de nettowinst van het bedrijf te delen door het aantal uitstaande aandelen. De uitkomst is de winst die per aandeel over de afgelopen periode is verdiend.

Nettowinst 2020 AHOLD: $1.397M
 Shares outstanding: 1.075M
€1.397 / 1.075 = EPS €1,29
Nettowinst 2020 UNILEVER: €5.581M 
Shares outstanding: 2.630M
€5.581 / 2.630 = EPS €2,12
 • De EPS geeft je een goede indicatie van de actuele prestaties van het bedrijf;
 • Vergelijk je deze namelijk met resultaten uit het verleden, dan kun je zien of het bedrijf over de afgelopen periode meer of minder heeft verdiend;
 • Vaak geven bedrijven en analisten ook een EPS prognose voor de toekomst;
 • EPS wordt ook als kerngetal gebruikt voor het berekenen van de P/E ratio.

P/E  Price to Earnings

De P/E ratio, ofwel Price to Earnings, is een van de simpelste formules om te bepalen of een bedrijf is onder- of overgewaardeerd. De formule wordt binnen fundamentele analyse dan ook vaak toegepast. Het geeft aan hoeveel jaar het bedrijf dezelfde winst moet behalen om je investering terug te verdienen. Je berekent de P/E ratio door de huidige koers van het aandeel te delen door de EPS  Earnings per share.

Koers AHOLD Dec 2020: €23,40
EPS: €1,29
€23,40 / €1,29 = P/E 18,14
Koers UNILEVER Dec 2020: €47,67
EPS: €2,12
€47,67 / €2,12 = P/E 22,48
 • Als vuistregel kun je stellen dat bij een P/E ratio lager dan 10 het aandeel heel aantrekkelijk is geprijsd;
 • Bij een P/E ratio tussen de 10 en 20 is het aandeel naar verwachting geprijsd;
 • Bij een P/E ratio van 20 of hoger betaal je een premium.
fundamentele-analyse-tip

De P/E geeft je een indicatie. Een hoge P/E ratio hoeft niet te beteken dat het aandeel is overgewaardeerd. Het kan ook zijn dat de markt de komende jaren veel groei verwacht en daarom bereid is extra voor het aandeel te betalen.

fundamentele-analyse-tip

De P/E kun je ook berekenen voor de komende jaren, de P/E (FWD). Hiervoor gebruik je de winstverwachting (EPS prognose) in plaats van de winst van het afgelopen jaar (EPS).

PEG  Price to Earnings Growth

Een variatie op de P/E ratio is de Price to Earnings Growth. Een lage P/E kan suggereren dat een aandeel is ondergewaardeerd en daarom koopwaardig is. Maar als de verwachte groei in de berekening wordt meegewogen kan dit heel anders zijn. De groei van een bedrijf is echter altijd subjectief en de verwachting kan per analist verschillen.

De PEG-ratio stelt beleggers in staat om te berekenen of de prijs van een aandeel over- of ondergewaardeerd is door zowel de huidige inkomsten als het verwachte groeipercentage voor het bedrijf in de toekomst te analyseren. Je kunt de PEG ratio berekenen door de Forward P/E te delen door de verwachte groei.

Forward P/E AHOLD 2021: 17,0
Growth Estimates: 10,9%
17,0 / 10,9% = PEG 1,55
Forward P/E UNILEVER 2021: 20,8
Growth Estimates: 7,4%
20,8 / 7,4% = PEG 2,81
 • Hoewel de winstgroeipercentages tussen verschillende sectoren kunnen variëren, wordt een aandeel met een PEG van minder dan 1 doorgaans als ondergewaardeerd beschouwd, aangezien de prijs ervan laag wordt geacht in vergelijking met de verwachte winstgroei van het bedrijf;
 • Een PEG groter dan 1 kan als overgewaardeerd worden beschouwd, omdat dit erop kan wijzen dat de aandelenkoers te hoog is in vergelijking met de verwachte winstgroei van het bedrijf.

P/B  Price to Book Value

De Book Value is de waarde van alle bedrijfsbezittingen. Dit omvat aandelen, leningen, materialen, machines, bedrijfspanden etc. In theorie vallen hieronder alle bezittingen van de onderneming, van pennen tot potloden aan toe.

Om de Price to Book Value te berekenen deel je eerst de totale Book Value door het aantal openstaande aandelen. Vervolgens deel je huidige koers van het aandeel door het Book Value per aandeel.

Koers AHOLD Q1 2021: €22,28
Book Value per Share: €11,87
€22,28 / €11,87 = P/B 1,87
Koers UNILEVER Q1 2021: €44,15
Book Value per Share: €5,82
€44,15 / €5,82 = P/B 7,59
 • Een P/B ratio van minder dan 1 geeft aan dat het aandeel wordt verkocht voor minder dan de bezittingen per aandeel. Dit betekend dat, in het geval van een faillissement, de bezittingen van het bedrijf voldoende zijn om de waarde van het aandeel te compenseren.
 • In veel gevallen wordt een P/B ratio van minder dan 1 ook als ondergewaardeerd beschouwd. Hoewel sommige investeerders een P/B ratio van onder de 3 ook voldoende vinden.

Beta

De waarde van een aandeel fluctueert constant. Sommige aandelen stijgen of dalen echter sterker dan andere aandelen. De beta is een indicatie van de bewegelijkheid van een aandeel. Ofwel: hoe sterk schommelt de prijs van het aandeel in verhouding tot de markt als geheel. De beta is een erg complexe berekening. Op veel financiële websites is de beta voor je uitgerekend en kun je deze zo vinden.

Beta AHOLD = 0,59
Beta UNILEVER = 0,46
 • Een beta groter dan 1.0 betekent in veel gevallen dat de aandeelprijs meer of sterker schommelt dan het gemiddelde;
 • Een beta kleiner dan 1.0 betekent in veel gevallen dat de aandeelprijs minder sterk schommelt dan het gemiddelde.

Neem een beta van 2.0. Dit betekent dat het aandeel twee keer zo volatiel is dan de markt. Daalt de waarde van de markt gedurende de dag 2%, dan daalt de waarde van het aandeel 2 maal zo snel, dus 4%. Maar is het rendement van de markt gedurende een periode 10%, dan is het rendement van het aandeel misschien wel 20%.

Conclusie

We hebben met fundamentele analyse diverse ratio’s van Ahold en Unilever vergeleken met elkaar. Welk bedrijf is nu de beste investering? Natuurlijk is er niemand die de toekomst kan voorspellen, maar Ahold lijkt op het moment van berekenen de aantrekkelijke kandidaat. Is dit ook als dividend aandeel de juiste kandidaat? Lees meer.

P/EPEGP/BBeta
Ahold18,141,551,870,59
Unilever22,482,817,590,46

Reacties

Pin It on Pinterest