Wat is dividend?

Sommige bedrijven kiezen ervoor om aandeelhouders te belonen voor hun loyaliteit. Deze bedrijven keren een deel van de (netto)winst uit aan de aandeelhouders in de vorm van dividend. Deze winstuitkering vindt minimaal één keer per jaar plaats. Niet ieder bedrijf kan een deel van de winst uitkeren, het bedrijf moet natuurlijk wel voldoende winst maken en reserves (vet op de botten) hebben. Bedrijven die dividend uitkeren zijn dan ook vaak grote gevestigde namen. Bedrijven die geen dividend uitkeren gebruiken doorgaans het geld om te herinvesteren in het bedrijf om zo ver te kunnen groeien.

Aandelen met een aantrekkelijk dividend zijn vaak geliefd onder beleggers die op zoek zijn naar een passief inkomen, bijvoorbeeld als aanvulling op het pensioen. Ook langetermijnbeleggers vinden het ontvangen van dividend belangrijk omdat dit het rente op rente effect versterkt.

Het uitkeren van dividend is geen verplichting. Ook een bedrijf dat al jaren dividend uitkeert kan het dividend verlagen of opschorten als de financiën dat niet meer toelaten.

Dividend tip

Dividend is leuk, maar niet alles. Een euro dividend weegt niet op tegen een paar tientjes koersverlies. Doe goed onderzoek voordat je besluit te investeren in een aandeel voor alleen het dividend.

Dividendbegrippen

Ex dividend

Het uitkeren van dividend wordt automatisch geregeld door je bank of broker. Een bedrijf dat winst in de vorm van dividend uitkeert noteert op een bepaalde datum ex dividend. Om het dividend te ontvangen moet je één dag voordat het aandeel ex dividend noteert in het bezit zijn van het aandeel. Noteert het aandeel bijvoorbeeld ex dividend op 17 februari, dan moet het aandeel uiterlijk op 16 februari voor het slot van de beurs in je portefeuille staan. De betaalbaarstelling van dividend volgt enkele dagen of weken later en wordt meestal aangegeven met een dividendregel in je portefeuille.

Dividend tip

Doorgaans zal het aandeel op de ex dividend datum in verlies openen. Het koersverlies wordt veroorzaakt doordat het dividend van de koers wordt afgetrokken.

Cash- en stockdividend

Er zijn twee soorten dividend: dividend in cash en dividend in aandelen (stock). Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om een keuzedividend uit te keren. Je kiest dan zelf of je het dividend wilt ontvangen in cash, of in aandelen.

Dividendbelasting

In Nederland betaal je 15% belasting over het dividend. Dit wordt automatisch ingehouden door je bank of broker. Dividend wordt gezien als inkomen, de ingehouden belasting kun je bij de belastingdienst verrekenen met de inkomstenbelasting.

Dividend tip

Nederland heeft met diverse landen belastingverdragen gesloten. Zo betaal je als Nederlander over bijvoorbeeld Amerikaans dividend ook 15% belasting. Amerikanen betalen 30% belasting over het ontvangen dividend.

Dividend aandelen selecteren

Als je besluit te beleggen in dividend aandelen dan is het belangrijk dat je onderzoekt of de betreffende bedrijven gezond zijn. Zoals je hebt kunnen lezen moet een bedrijf voldoende winst maken om dividend te kunnen uitkeren. Het is dan ook goed om vooraf een aantal zaken te onderzoeken en deze met sectorgenoten te vergelijken voordat je instapt. In de voorbeelden vergelijken we Ahold en Unilever.

Dividend Yield

Een van de zaken die je vooraf kunt berekenen is het dividendrendement, de Dividend Yield. Je kunt dit berekenen door het dividend op jaarbasis te delen door de koers van het aandeel.

Dividend 2020 AHOLD: €0,90  Koers aandeel: €23,38
€0,90 / €23,38 x 100% = Yield 3,8%
Dividend 2020 UNILEVER: €1,66  Koers aandeel: €61,31
€1,66 / €61,31 x 100% = Yield 2,7%

Door beleggers wordt de Dividend Yield vaak als basis gebruikt om te bepalen of een aandeel een interessante investering is. Vergelijk je het Dividend Yield met sectorgenoten dan geeft dit een eerste goede indicatie. Je kunt de huidige Dividend Yield ook vergelijken met de Dividend Yield uit het verleden en zo bepalen of het een goed moment is om in te stappen, of om nog even te wachten tot een koersdip.

Dividend Yield van Coca-Cola in de periode 2016-2021 – Seeking Alpha
Dividend Yield van Coca-Cola in de periode 2016-2021 Seeking Alpha
Dividend tip

Een Dividend Yield tussen 2% en 6% wordt doorgaans als gezond beschouwd. Komt de Yield boven de 6% dan geeft het bedrijf veel dividend ten opzichte van de koers van het aandeel.

Dividend tip

Een aandeel met een hoge Dividend Yield is niet altijd de beste keus. Opkomende bedrijven die hard groeien keren minder dividend uit, maar een blijvende Dividend Growth kan op lange termijn een beter rendement bieden.

Dividend Growth

Naast de Dividend Yield is ook de Dividend Growth, de groei van het dividend, van belang. Bedrijven die jaar op jaar het dividend verhogen bieden een hoger rendement dan bedrijven die jaar op jaar het dividend gelijk houden. Het verhogen van dividend is alleen mogelijk als de onderliggende winst ook blijven groeien.

Bedrijven die jaar op jaar het dividend verhogen worden ook wel Dividend Aristocrats (na 25 jaar) of Dividend Kings (na 50 jaar!) genoemd.

Dividend Growth van Coca-Cola in de periode 1990-2020 – Seeking Alpha
Dividend Growth van Coca-Cola in de periode 1990-2020 – Seeking Alpha

Payout ratio

Als laatste is het van belang om te onderzoeken of het bedrijf in staat is om het dividend ook de komende jaren uit te keren. Je kunt dit doen door de payout ratio te berekenen. Een bedrijf met een payout ratio van 110% is zijn volledige omzet plus 10% kwijt voor het uitkeren van dividend. Het bedrijf moet dus 10% extra lenen om het dividend te kunnen uitkeren. Het behoeft geen uitleg dat een dergelijke payout ratio onhoudbaar is.

Je kunt de payout ratio berekenen door het totaal aan uitgekeerde dividenden te delen door de nettowinst van het bedrijf.

Totaal dividend 2020 AHOLD: €961,2M  Nettowinst: €1.960M
€961,2 / €1.960 x 100% = Payout 49%
Totaal dividend 2020 UNILEVER: €4.365M  Nettowinst: €6.100M
€4.365 / €6.100 x 100% = Payout 71%

Doorgaans is een payout ratio van 40%-60% gezond. Hoe hoger de payout hoe groter de kans dat het dividend wordt teruggeschroefd of opgeschort als het financieel wat minder gaat.

Conclusie

We hebben het dividend van zowel Ahold en Unilever vergeleken met elkaar. Als dividend aandeel geniet Ahold op het moment van berekenen de voorkeur boven Unilever. Is dit ook als aandeel het geval? Lees meer.

Dividend YieldPayout ratio
Ahold3,8%49%
Unilever2,7%71%

Pin It on Pinterest