CATEGORIE

Komt er een beurscrash in 2021?

Het is wel duidelijk, in de nasleep van de coronacrisis zijn de beurzen wereldwijd snel opgelopen. Keer op keer volgen er nieuwe records en all time highs. Maar of dit herstel ook bij bedrijven en de economie het geval is, dat is nog maar zeer de vraag. Koersen en waarderingen zijn het afgelopen jaar ontzettend snel opgelopen en signalen voor een nieuwe beurscrash in 2021 zijn dan ook meer en meer aanwezig. Wat speelt er momenteel allemaal op de beurs en in de economie? We staan er in dit artikel uitgebreid bij stil.

Mogelijke triggers voor een beurscrash in 2021

Oplopende inflatie

In de zomer stonden de kranten er al vol mee: oplopende inflatie. De centrale banken spraken toen al over een tijdelijk fenomeen. Door het heropenen van de economie nam de vraag naar producten en diensten weer toe. Doordat de productie tijdens de coronacrisis grotendeels heeft stilgelegen is er nu een piekvraag: meer vraag dan aanbod. En dat betekend stijgende prijzen.

Of de inflatie zoals de centrale banken voorspellen tijdelijk is, dat is maar zeer de vraag. Steeds meer signalen wijzen erop dat de inflatie wel eens langer zou kunnen aanhouden dan de centrale banken voorspellen. Deze maand nog waarschuwde het CBS voor de hoge inflatie. Deze betrof in augustus 2,4% en in september 2,7%. De inflatie in de eurozone nam zelfs toe van 3,0% naar 3,4%: het hoogste niveau sinds september 2008.

Grondstofprijzen en de energierekening

Dat de prijzen stijgen merken we allemaal in onze portemonnee. De prijs voor olie en gas is de afgelopen maand tot recordhoogte gestegen (19,4%). En dat merken we aan de pomp en aan de energierekening. Niet alleen de prijzen voor olie en gas zijn gestegen, ook andere grondstoffen zijn duur. Het zal dan ook niet lang duren voordat bedrijven de verhoging gaan doorberekenen aan de klant. Producten zullen hierdoor (nog) duurder worden.

Tekorten in de aanvoerketen

Voor verschillende materialen zijn grote tekorten ontstaan, zoals bijvoorbeeld computerchips. Het spreekt voor zich dat sommige bedrijven, denk daarbij aan bijvoorbeeld ASML, veel geld verdienen door het tekort terwijl andere bedrijven, de autofabrikanten, hier grote hinder van ondervinden. Ook hier wordt verwacht dat de tekorten langer aanhouden (tot 2022) dan verwacht. En ook de voorraden van olie en gas zijn een groot punt van zorg.

Krapte op de arbeidsmarkt

Niet alleen tekorten in de aanvoerketen, ook krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor grote problemen bij bedrijven. Veel bedrijven hebben moeite met het zoeken naar voldoende nieuw personeel. Een van de sectoren die opnieuw hard wordt getroffen is de horeca. Na langdurige sluiting door de lockdown moet de horeca opnieuw dicht door personeelstekort. Inmiddels geeft bijna een kwart van de Nederlandse ondernemers aan dat een tekort aan personeel een belemmering is voor de productie of dienstverlening.

Afbouwen coronasteunpakketten

Nu de coronacrisis grotendeels achter de rug is en de economie heropend is, kan het niet anders dan dat de grote coronasteunpakketten langzaamaan worden afgebouwd. Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met een aantal steunmaatregelen in Nederland en ook de centrale banken hebben aangekondigd (of doen dit binnenkort) de opkoopprogramma’s voor obligaties af te zwakken. De Federal Reserve (FED) begint mogelijk dit jaar met de afbouw van het opkoopprogramma en ook de Europese Centrale Bank (ECB) heeft aangekondigd het tempo van het steunprogramma terug te schroeven.

Oplopende rente

Om een (te) snelle stijging of daling van prijzen te voorkomen kunnen centrale banken de rente verhogen. Oplopende inflatie wordt door centrale banken gestuurd door het verhogen van de rente. Dit is slecht nieuws voor bedrijven die de winst halen in de toekomst, de zogenaamde groei aandelen of technologie aandelen. Voor banken en verzekeraars of de waarde aandelen is dit echter weer goed nieuws. Oplopende rente betekend uiteindelijk een alternatief voor aandelen, namelijk obligaties, waardoor er een rotatie kan plaatsvinden op de beurs.

Vastgoedcrisis in China

In China is momenteel een vastgoedcrisis gaande. De vastgoedontwikkelaar Evergrande staat op omvallen en heeft momenteel een schuld van 300 miljard dollar. Gevreesd wordt dat een faillissement een groot effect kan hebben op financiële markten wereldwijd en allerlei neveneffecten. Een imploderende Chinese vastgoedmarkt kan grote internationale gevolgen hebben. De Chinese regering is er dan ook alles aan gelegen om een internationale en nationale vastgoedcrisis te voorkomen. Het aandeel Evergrande is de afgelopen maanden met -90% gedaald en ook een

Schuldenplafond in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten kan de overheid niet zomaar eindeloos geld lenen door staatsobligaties uit te geven. Het schuldenplafond zorgt ervoor dat eens in de zoveel tijd het Congres moet beslissen over het verhogen van het maximale leenbedrag. Gebeurd dit niet, dan kan de VS niet aan de betalingsverplichtingen voldoen en betekend dit sluiting van alle niet essentiële overheidsdiensten van de federale overheid.

Deze maand werd er opnieuw een akkoord bereikt over het verhogen van het schuldenplafond. Tot de eerste week van december wordt het maximale bedrag dat de Verenigde Staten mag lenen met 480 miljard dollar opgehoogd naar 28.900 miljard dollar. Democraten en Republikeinen moeten voor 3 december een nieuw akkoord bereiken om sluiting te voorkomen.

Voorbereiden op een beurscrash in 2021

Of er nu wel of geen beurscrash in 2021 gaat plaatsvinden, afwachten is geen goed idee. Sommige beleggers wachten na jaren nog steeds op een correctie of crash. Profiteer wanneer de kans zich voordoet, maar wacht deze niet af. Een goede belegger bereid zich alvast voor.

Reacties

GERELATEERDE ARTIKELEN

Pin It on Pinterest